Tolhuiskade

Duurzaam en stedelijk wonen

Woon of werk je in Tolhuis-kade? Dan ben je onderdeel van een duurzame omgeving waarin ruime aandacht is voor circulariteit. Dat zie je terug in de wijk en de woningen, maar ook in de mensen en de manier waarop zij met elkaar verbonden zijn.

CITYPILOT

Aan de ontwikkeling van Tolhuiskade ligt de cityplot-gedachte ten grondslag. Deze gedachte is gebaseerd op een ideale plotmaat van 100×100 meter. Deze afmeting leent zich bij uitstek voor het creëren van een flexibel, divers en toekomstbestendig woon- en werkgebied. Een gebied dat zich continu aanpast aan de wensen van de gebruikers en waarin letterlijk ruimte is voor groen, water, circulariteit en duurzame oplossingen.

BOMEN EN WATERBomen zijn een vast gegeven in de wijk. Zij bieden zuurstof, koelte en beschutting. Bovendien houden zij het woongebied groen. Daarnaast is er het water. Daar kun je in Tolhuiskade niet omheen. De ligging aan het Tolhuiskanaal geeft de wijk zijn unieke identiteit. Waterberging vindt bovendien bovengronds plaats en wordt daarmee een zichtbaar, wezenlijk onderdeel van het plangebied.

TOEKOMSTBESTENDIGE WONINGEN


De circulaire gedachte van het cityplot-concept zie je op meerdere manieren terug in de gebouwen van Tolhuiskade. Zo is gebouw C.14 kleinschalig en flexibel opgezet. Daardoor is het gebouw in de toekomst eenvoudig aan te passen aan eventuele nieuwe wensen. Circulariteit komt onder meer terug in de toepassing van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en een gecombineerd systeem van warmte-koudeopslag en stadswarmte.

SOCIALE DUURZAAMHEID

De toekomstbestendigheid van Tolhuiskade wordt ook bepaald door de mensen die er wonen, werken en recreëren. De wijk biedt ruimte aan een diverse groep bewoners en gebruikers, en draagt bij aan hun onderlinge verbondenheid. Zo ontstaat een betrokken samenleving, die de kwaliteit van de wijk hoog houdt.